Värna tryggheten på bron

I dag finns det en smalare gång- och cykelbana på båda sidor av Ekensbergsbron. Detta har inneburit bristande säkerhet på denna viktiga bro i ett område där många människor rör sig. Vi vill att tjänstemännen i Sundbybergs stad får titta på en mer hållbar lösning som till exempel kan innebära etablerandet av en bredare gång- och cykelbana. Vi vill värna säkerhet och trygghet i vår kära stad.

Johan Storåkers (FP), gruppledare och oppositionsråd

Ulf Schröder (Fp),

ersättare stadsbyggnads- och miljönämnden