ANNONS

”Värna om vårt vackra Västertorp”

45 lägenheter planeras vid Störtloppsvägen i Västertorp.
Det planerade bygget syns till vänster i bild.
Det byggs för tätt i Västertorp, anser grannar som protesterar mot planerna på nya hyresrätter vid Störtloppsvägen.
ANNONS

Ett byggbolag planerar att bygga ytterligare ett fler­våningshus på sin tomt i slutet av Störtloppsvägen, med resultat att flera träd försvinner, att det lilla grönområde där barn, djur, fåglar och hundar med sina ägare håller till, försvinner.

Så här kan de nya husen i Västertorp se ut

Vi som bor här bredvid protesterar mot planerna av byggnaden då den hamnar närmare intilliggande hus än vad som är norm på resten av gatan. I byggplanerna är heller inte huset ritat för att smälta in med husen intill.

Grannar protesterar mot planerade hyresrätter i Västertorp

Vi känner en oro för vad som händer om planerna går igenom och man börjar spränga bort berg så nära befintliga byggnader och en förskola precis bredvid.

Protestera mot att man bygger för tätt och att grönskan som gör vårt Västertorp så speciellt hela tiden tas bort! Värna om vårt vackra Västertorp!

Boende på Störtlopps­vägen

ANNONS