ANNONS

”Vi värnar om barnen och de äldre”

Förskolan ska förstärkas, är en målsättning.
Förskolan ska förstärkas, är en målsättning.
Satsningar på barn och äldre, kamp mot brottslighet och värnande om grönområdena. Här presenteras Skärholmens stadsdelsnämnd sin verksamhetsplan för 2018.
ANNONS

I verksamhetsplan 2018 kommer Skärholmens stadsdelsnämnd särskilt lyfta fyra olika områden: förskola, trygghet, äldreomsorg och grönområden.

1. Barnen är framtiden. Därför stärker vi förskolan. Vi ökar antalet barn i förskola och satsar på introduktionsförskola. Heltid blir norm för personalen, det vill säga öka fasta heltidsanställningar och minska andel viss- och deltid. Vi samverkar med Södertörns högskola för att öka förskollärartätheten. Vår förskola ska vara giftfri och öka användandet av ekologiska livsmedel. Nybyggda förskolor ska miljöcertifieras.

2. Knark, vapen och våld ska bort från våra gator och torg. En politik som minskar klyftor är grunden för att motverka brottslighet. Tillsammans med polis, näringsliv, trafikkontor och medborgare, genom dialoger kring trygghet och samverkan runt Vårberg och Sätra centrum ska vi öka tryggheten. Vi fortsätter satsa på medborgarvärdar, fältare och fylla Vårberg med kultur. Vi har vänt situationen i socialtjänsten, personalomsättningen minskar och skapar mer tid för utveckling. Viktigt är SIG – Sociala insatsgruppen –avhopparverksamhet för brottslingar.

3. Alla har rätt till en trygg ålderdom. Därför prioriterar vi insatser för att äldre bättre ska kunna påverka sin vardag. Inom hemtjänsten ska de äldre få insatser utifrån behov och önskemål. Vi ska även starta ett mångkulturellt aktivitetscenter med språkcafé i anslutning till seniorboendet i Sätra. Hemtjänsten, beställarenheten samt omsorg om äldre, planeras att Silviahemscertifieras.

4. Våra gröna områden är viktiga för rekreation och hälsa, de har stora ekologiska värden och renar vårt vatten och vår luft. Därför satsar vi på skötsel av våra grönområden så att det gynnar rekreation och biologisk mångfald. Alla ska kunna ta del av Sätraskogen, dess natur och vatten, därför ökar vi tillgängligheten dit. Vi fortsätter arbetet med att minska klimatpåverkan, minska kemikalieanvändningen och minska uppkomsten av avfall.
Lorena Delgado (V)
ordförande i stadsdelsnämden
Salar Rashid (S)
Sara Grolander (MP)
Skärholmens stadsdelsnämnd

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Söderort - Skärholmen Vårberg Bredäng direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.