Varning för bedrägerier

Jag vill varna för stöld och försök till stöld vid pengaväxling. Det går till så här. Ett köp av en billig vara, till exempel en läskedrycksburk, görs. Köparna betalar med en tusenlapp och får växelpengar tillbaka på denna. Sedan ångrar de sig, återlämnar varan och vill ha tusenlappen åter. Butiken följer kundernas uppmaning, tar tillbaka varan, överlämnar den stora sedeln, och under det att kunderna försöker avleda uppmärksamheten genom högljutt tal och livliga gester, återtar de växelpengar köparna tidigare fått, i tron att det är exakt den summa, butiken nyss lämnat ut till dem. Men – det fattas 500 kronor! Och när detta upptäcks, är bovarna borta.

Nyligen gjordes sådana här försök på några ställen i Jakobsberg och på åtminstone ett ställe lyckades kuppen.

Sator