Varning för stolparna vid Liljeholmstorget

Jag vill varna alla för de grå trafikstolparna som särskiljer trafiken från gångtrafikanterna på torget utanför gallerian.

En del är redan nermejade medan andra står upp. De är till synes stabila, men en av dem föll och skadade min fot illa. Förutom sveda och värk, svårigheter i hemmet och på arbetet har det kostat mig dyrt i tid och pengar att undersöka skadorna, röntga och hyra kryckor.

Självklart har jag anmält detta till Stockholms stad.

Nästa gång kan ett barn eller djur få stolpen över sig.

Therese