Varning för torrfuran

Åter till den stora avbarkade torrfuran som även denna sommar hälsat turistströmmen till Vaxholm välkommen. Den står inom Vaxholms kommun. Torrfuran lutar sig över genomfartsleden och busshållplatsen ”Rindö Västra” (cirka 550 meter från färjeläget). Känner någon ansvar? Kanske kommunen, fortifikationen, Trafikverket, PEAB, polisen, turistbyrån, miljö och hälsoskydd, Roslagsvatten eller försäkringsbolag?

Rindöbo