Vårt bostadsområde blir byggplats i 15 år

Förhoppningsvis har det inte undgått någon Lidingöbo att man vill bygga 1 000 lägenheter vid Lidingö centrum-Torsvik, dubblera handeln i området samt däcka över tunneln vid Torsvik, under 2015–2030. Handeln önskar fler lokaler och för att få tillräckligt med kunder i det utbyggda centrumet så behövs fler bostäder. En överdäckning av tunneln bekostas med intäkter från ökad handel och boende.

Detta bygge ska ske i tre etapper, för att bygget ska bli ”så lite störande som möjligt” för de redan boende. Det lagda förslaget ser ut ungefär så här: I etapp 1 byggs kvarteret Torsvikselden, kvarteret Holmia och Lidingö Centrum. I etapp 2 byggs lägen­heter vid Lejonvägen, Siggebo, på Stockholmsvägen och Sture­platån. I etapp 3 byggs lägenheter vid Torsvik och överdäckningen.

Det innebär 12–15 års intensivt byggande. Vi som bor i området kommer att få bo på en byggarbetsplats i 15 år. Oavsett var man bor i området så kommer vi att höra bygget från 7 på morgonen till sen eftermiddag. Vi kommer att få lida av allt byggdamm som kommer in i våra hus och lägenheter. Bor man kring Torsvikstorg har man bygget inpå sig alla etapperna. Varför vill Lidingö kommun åsamka oss Lidingöbor detta 15 år långa lidande? Varför har ingen reagerat mot detta tidigare? Det blir inte bli lätt att sälja sin bostad ifall man vill flytta från allt oväsen och hälsoskadligt damm.

I stället borde man gå varligt fram med byggnationen och inte satsa allt i ett område. Man talar om att bygga lägenheter i Rudboda. Gör en mindre satsning där samt på något annat ställe på ön och en varlig utbyggnad av centrum. Intäkterna räcker säkert till den efterlängtade tunnelöverbyggnaden som borde kommit i första hand. Dessvärre avhjälper den inte bullret från Gåshaga­leden för oss som bor längs Stockholmsvägen. Detta kan emellertid enkelt avhjälpas med bullervallar. Vi önskar alltså mindre buller, inte mer, orsakat av ett jättebygge under en 12–15-årsperiod.

Maria Greger, Lidingöbo

Buller och byggdamm kommer att störa när Torsvik och centrum byggs om, anser skribenten.arkivbild