Vart har snöröjarnas service tagit vägen?

Insändarskribenten efterlyser ett mer serviceinriktat tankesätt i snöröjningsarbetet.
Insändarskribenten efterlyser ett mer serviceinriktat tankesätt i snöröjningsarbetet.

Jag anser att de som kör snöröjningsmaskinerna inte har någon tanke på service åt de kunder som bor efter den gata som plogas. Det är faktiskt vi som genom skatten betalar deras lön.

Det är en stor skillnad att köra lastmaskin på ett bygge eller vägbygge och att ploga en gata så att kunderna blir nöjda.

Skickligheten att framföra fordonet finns säkert, men tänkesättet saknas. Jag skall ge ett par exempel:

Om det är en gata där det bara är infarter till fastigheter på en sida, vänd plogen så plogsträngen kommer mot den sida som saknar infarter.

Om man kommer till en infart där tant Anna just har skottat sin infart, fäll ihop plogen till ett V och ta med snön förbi infarten.

Och det finns många, många andra tillfällen till att tänka på service.

Men för att kunna göra sådana här serviceinriktade åtgärder behövs att man har en hand på ratten och en hand på joysticken, som man sköter plogen med. I dag ser jag alltför ofta att förarna har en hand på ratten och i den andra handen har de en smartphone. Då går det inte att göra ovanstående serviceåtgärder. Förbjud smartphones i snöröjningsfordon och tillhandahåll vanliga enkla knapptelefoner.

Jag som skriver detta har 15 års erfarenhet av snöröjning i Tullinge. Jag har varit med på ett par möten på medborgarkontoret i Tullinge och lagt fram förslag till kommunens representant, men tydligen inga förslag som föll i god jord.

Till sist bara en uppmaning till alla fastighetsägare som har sina soptunnor stående alldeles på vägkanten: flytta in dem, sopbilen når 1,8 meter från bilen.

F.d snöröjare

Förbjud smartphones i snöröjningsfordon och tillhandahåll vanliga enkla knapptelefoner.