Vårt löfte: mindre grupper

På senare tid har situationen i Sundbybergs förskolor blivit belyst, bland annat genom initiativet Förskoleupproret.

Socialdemokraternas nedskärningar i förskolan har pågått länge och det är nu vi ser resultaten. Oron över vad som händer när barngrupperna i Sundbybergs förskolor blir större och förskollärarna färre per barn är stor hos oss föräldrar. Trenden i Sundbyberg talar sitt tydliga språk: vi ser hur vi får större byggen, större barngrupper och fler barn per lärare. Moderaterna tror på motsatsen.

Vi tror att pedagogiken blir bättre om vi får fler förskolor med färre barn i varje grupp. Därför har vi föreslagit särskilda satsningar – finansierade fullt ut – för att minska barngrupperna i Sundbyberg.

Vårt löfte till Sundbyberg är mindre barngrupper. Vi har inte råd med annat.

Sophie Silverryd (M), tvåa på Moderaternas lista till kommunfullmäktige