Värt prata om belysning i Pontonjärparken

Svar på insändaren Konstigt att inte vilja satsa på belysning, Mitt i Kungsholmen 3 juli 2012:

Bra belysning är en viktig komponent för en trygg stad, och trygga parker. Exakt hur belysningen utformas varierar förstås. Olika platser och parker, eller delar av parker, har olika förutsättningar. Men belysningen ska alltid utformas professionellt, och skötas ordentligt. Pontonjärparken har varit omdiskuterad både före och efter den efterlängtade upprustningen häromåret – inte minst belysningen som tagits bort i en del av parken. Motiveringen var som hon nämner säkerheten – även med belysning kunde denna lite ensligare och undanskymd del av parken upplevas otrygg och då ville man inte ”locka” dit människor under dygnets mörkare timmar.

En del är nöjda med att den ensliga delen av Pontonjärparken inte är upplyst, andra som Charlotte är av motsatt uppfattning. Vi kommer att ställa frågan i stadsdelsnämnden på nytt. Efter den tid som nu gått kan det vara värt att återigen diskutera och utvärdera belysningen i Pontonjärparken.