Väsby behöver ett riktigt bibliotek

I vårt uttalande för ett år sedan påpekade Bibliotekets Vänner att det nya biblioteket i Messingen måste ses som ett provisorium.

Vi upprepar att det planerade kulturhuset bör innehålla lokaler som är ritade för ett bibliotek, att biblioteket bör ha en entré i bottenplanet och sammanhängande och ändamålsenliga lokaler väl synliga och lättillgängliga för alla, och att bibliotekspersonalen bör vara delaktig med idéer och expertis.

Vi vill erinra om att flera kommuner i närområdet just har invigt eller har börjat bygga nya bibliotek (Sundbyberg, Sigtuna, Vallentuna). Det måste vara väl värt att undersöka hur dessa kommuner har arbetat och resonerat kring uppförandet av sina nya bibliotek.

Vi upprepar också att grundskolorna och gymnasierna i Upplands Väsby bör ha bra skolbibliotek.

Upplands Väsby kommun och dess invånare förtjänar ett bra och funktionsenligt bibliotek liksom att alla elever i kommunen ska ha tillgång till bra skolbibliotek med intresserad personal som kan ge pedagogisk handledning.

Jane Korpi

Bibliotekets Vänner