Väsby sjöstad en risk för miljön

Kommunens miljökonsekvensbeskrivning av Väsby sjöstad har bedömt miljöeffekterna av projektet på 33 punkter inom områdena biologisk mångfald och landmiljöer, kulturmiljö, naturrekreation, vatten, hälsa och säkerhet samt samhällsutveckling. Bara i 9 fall är effekterna positiva. På hela 23 punkter (70 procent) negativa för miljön.

Resultatet måste anses förödande för ett projekt som vill framstå som Sveriges miljövänligaste stadsdel.

En noggrannare analys visar att 17 av de 23 punkterna är en direkt följd av det avskilda läget för sjöstaden med stora intrång i en mycket känslig natur. I ett bättre, mer centralt läge, skulle inte dessa negativa miljöeffekter behöva uppstå. Jag har därför i en interpellation frågat miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande om hon är beredd att verka för att i stället bygga Sveriges miljövänligaste stadsdel på en plats i kommunen med bättre naturliga förutsättningar att nå målet.

Lennart Olsen (MP) ­kommunfullmäktige