Väsbyborna får betala när poliserna är för få

Ordningsvakt och polis kostar pengar
Sverigedemokraterna stödjer Väsbyalliansens trygghetsskapande åtgärder.
Det kostar för kommunerna när polisen inte hinner med, menar insändaren från Sverigedemokraterna Upplands Väsby.

Väktare ska från den 19 augusti göra inpasseringskontroll på samtliga besökare till Väsby Nya Gymnasium. Detta för att få slut på gängkonflikter, ordningsstörningar samt narkotikaförsäljning.

Indikationerna på att vårt samhälle är på väg i fel riktning blir allt fler. Sverigedemokraterna ser precis, som Väsby Alliansen, det nödvändiga i trygghetsskapande åtgärder.

Upplands Väsby likt flertalet andra kommuner i Sverige är tvungen att vidta dessa åtgärder på grund av att polisen inte längre mäktar med.

Den kommunala finansieringsprincipen har över tid urholkats, vilket har resulterat i flera växande utgiftsposter, från millennieskiftet och framåt– utgifter framför allt kopplade till invandring, arbetslöshet och otrygghet.

Utan statlig kompensation kommer det i förlängningen sannolikt att innebära en högre kommunalskatt eller minskade ekonomiska medel till skola, vård och omsorg.

Sverigedemokraterna Upplands Väsby