”Ta Väsbys bussar in i framtiden”

Buss genre
Maria Fälth (KD) vill se en utredning av kollektivtrafiken.
Maria Fälth (KD): Vi ser behovet av att noggrant undersöka hur människor kan resa på bästa sätt i framtiden.

Upplands Väsby är till stor del beroende av ett effektivt nät med busstrafik. Vi som vill att fler ska klara sig utan bil och istället åka kollektivt ser behovet av att noggrant undersöka hur människor kan resa på bästa sätt i framtiden.

När Upplands Väsby växer förändras både bostadsområden och beteendemönster. Här finns stora skäl till att göra en stor undersökning.  Väsby Entré är ett spännande projekt som radikalt kommer att förändra Väsbys centrala delar.

I planerna ingår en väderskyddad bussterminal precis bredvid pendeltågsstationen med en vänthall på ungefär 2 000 kvadratmeter. Ovanpå bussterminalen finns möjlighet att bygga bostäder, kontor och butiker på ytterligare 13 000 kvadratmeter.

Vi ser mycket positivt på de här planerna. De skisser som kommunen har tagit fram bådar gott. Investeringarna för våra gemensamma skattepengar måste däremot hänga ihop med befolkningens behov. Det är därför en översyn av busstrafiken är så viktig.

Ett hållbart resande i Stockholmsregionen kan bara bli verklighet om fler av oss väljer tåg, buss och andra effektiva transportmedel. Det är dags att föra in Upplands Väsbys bussar in i framtiden, få ytterligare kunskap om vilka investeringar som behöver göras och göra prioriteringar utefter var nyttan blir störst.

Maria Fälth (KD) Upplands Väsby