ANNONS

Vattenväxterna ska ses över snart

ANNONS

Kommentar till artikeln ”Slingerväxter tar över badvikar” den 5 augusti:

Under de senaste tio åren har Tyresö kommun årligen sett över vissa vattenmiljöer och efter behov decimerat vattenväxter. För det praktiska arbetet anlitas specialiserade vattenvårdsföretag. Översyn och eventuell insats görs längs kanotstråk som Gudöviken, vid parkstråk och i dagvattenanläggningar.

Gudöviken är en vattenmiljö som ingår i den årliga översynen. Viken är en del av den välanvända kanotled som går från Magelungen via Drevviken och vidare ut mot Kalvfjärden. Det är naturligtvis viktigt att hålla denna led öppen samt att ge gångstråket nedanför Gudöterassen en trevlig utblick.

De senaste åren har det inte varit någon kraftigare tillväxt av slingerväxter beroende på bland annat mer gynnsam väderlek.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också framhålla att det i artikeln omtalade badet vid Gudöviken inte är något officiellt kommunalt bad.

Årets översyn och arbete med vattenväxtsituationen är planerad till mitten av augusti.

I år är det låga vattennivåer i alla Tyresös sjöar, så även i Drevviken. Detta, tillsammans med en hög andel soltimmar, ger ökad tillväxt av vattenväxter.

Det har som bekant varit få tillfällen med större regnmängder under sommaren som kunnat höja vattennivåerna. Under den rådande värmeperioden är också avdunstningen av vatten från sjöarna betydande.

Göran Bardun, kommunekolog

ANNONS