ANNONS

”Vaxholm måste inte växa”

Vaxholm
Vaxholm måste inte växa, skriver insändarskribenten.
Insändarskribent varnar för dyra investeringar och utförsäljning av Vaxholms tillgångar när kommunen ska växa.
ANNONS

Exploatering, skuld och övervärden. Lars Wessberg (M) framhärdar att befolkningsökningen i Vaxholm är bra för dess ekonomi.

Framhärdar gör också jag att så inte är fallet.

Hade kommunen ledig mark och utrymme i sina verksamheter så vore det delvis en annan sak. Ledig mark finns det inte gott om och inte heller utrymme i vare sig barnomsorg, skolor, äldreboende, VA, trafiksituation m.m.

Därför behövs dyra investeringar när vi fortsätter exploateringen. Precis som allianskollegan Anders Ekegren i Solna säger, ”att vara snabbväxare innebär en ekonomisk ansträngning för oss. När vi bygger nya stadsdelar får vi höga initiala kostnader för bland annat skolor och barnomsorg – samtidigt som utbyggnaden av infrastrukturen inte hänger med”.

Nu säger LW (Lars Wessberg, reds anm) att lånen inte utgör något problem då det finns övervärden i byggnader och om vi sålde dessa tillgångar skulle vi bli skuldfria.

Det kan han ha rätt i, men vad händer då är att kommunen skall hyra tillbaka dessa lokaler av någon som vet att kommunen måste bedriva verksamhet just i dessa lokaler och kommer att ta betalt därefter?

Denna kostnad skall tas över driftsbudgeten. Då blir tveklöst driftsbudgeten och kvaliteten i verksamheten ansträngd och tål definitivt ingen skattesänkning.

I ett sådant scenario tappar kommunen och vi invånare också kontrollen över hur lokaler sköts och omhändertas för att på bästa sätt kunna ombesörja verksamheten.

Nej bäst är att stoppa ytterligare exploatering ty det ligger något i, även för en kommun, att den som är satt i skuld är inte fri.

ANNONS

Karl Olof Fagerström, Waxholmspartist