Vaxholms ­ekonomi står stark

Svar på insändaren ”Vaxholms ekonomi är i ständig nerförsbacke” den 12 november:

Kommunfullmäktige i Vaxholm tog den 18 november beslut om budget 2014 och ekonomisk ram 2014–2016. Vaxholm har haft 2 procent resultat på sista raden de senaste åtta åren och för 2014-16 kommer nivån att ligga på 3,8 procent, 4,2 procent respektive 4,4 procent.

Dessa resultat är frukten av ett idogt Alliansarbete med stadens finanser och gör att vi klarar att finansiera och genomföra byggandet av skolidrottshall, nytt högstadium med kulturskola och aula. På Rindö och Resarö skolor sker även betydande insatser. Ett utökat och moderniserat äldre­boende blir också genomfört. Övriga investeringar såsom vägar, idrottsytor, digitalisering i skolorna, utveckling av grönytor etcetera är budgeterade under ramperioden.

Vaxholms stads balansräkning har tillgångsvärden som vida överstiger skulderna och våra fastigheter och mark är obelånade. Med Alliansen står Vaxholm rustat för att kunna leverera det Vaxholmsbor efterfrågar. Såväl de unga som de äldre.

Lars Lindgren (M) ­Kommunstyrelsens ­ordförande i Vaxholm