ANNONS

Vaxön får 2 200 fler bilar efter exploateringen

ANNONS

Om någon tycker att trafiken på Vaxön är tillräcklig så är det inget mot vad som komma skall. I kommunens plan ”Vaxön Bebyggelseutveckling” sägs att vi kan ”bygga cirka 2 200 nya boenden. Det motsvarar statistiskt 4 600 nya Vaxholmsbor.

Så många nyinflyttande skulle skapa en helt ny stad. Det skulle till exempel innebära cirka 8 000 nya fordonsrörelser per dag och ett behov av cirka 2 200 p-platser”.

Till detta kommer mer trafik från exploateringen av Rindö. Och var finns utrymmet för p-platserna?

2 200nya bilar tycks vara det pris vi får betala för att bygga Campus och riva Norrbergsskolan. Pengarna till att betala Campus lånas och ska återbetalas med markförsäljning och intensiv exploatering. Detta förändrar Vaxholm oåterkalleligt då hänsyn inte tycks vilja tas till den miljö vi har och många vill bevara. Om du oroar dig: Gör din röst hörd till den styrande Miljöalliansen med M, FP, C och MP.

Karl Olof Fagerström Waxholmspartiet