Vem lyssnar när jag berömmer bra vård?

Varför finns det bara ”klagocentraler”? Man kan klaga på allt och alla, men om man mot all förmodan skulle vilja påvisa bra saker och uppmuntra gott arbete och framgångar inom till exempel vården, då finns det ingenstans att vända sig. Hur ska någonting bli bättre när det enda man kan göra är att klaga?

När man hittar en mottagning där vården fungerar över förväntan så borde man kunna påvisa detta så att andra kan se och lära av de som hittat ett fungerande system. Jag skulle vilja uppmuntra det som fungerar men tyvärr finns det ingenstans där de vill höra om saker som fungerar.

Vill jag klaga på någonting finns det ett tiotal instanser som tar emot mina klagomål. Jag kan till och med anmäla en läkare utan att vara dennes patient, det räcker med att vara till exempel patientens granne så vill folk lyssna på din klagosång.

Jag skulle vilja tala om för samhället att de borde se och lära av psykiatriska öppenvården i Väsby där vården fungerar över all förväntan och bemötandet är swr bästa som jag stött på inom vården.

Jag begriper ju att man ska kunna anmäla fel inom vården annars kommer felen aldrig att påvisas och rättas till, men man kan också få ett bättre fungerande system genom att se de delar som faktiskt fungerar. Därför borde jag kunna ge min mottagning det beröm de förtjänar.

Ironiskt nog blev denna insändare ett riktigt klagomål om för mycket klagomål, men det får gå ändå.

Ida-Marie Ikäheimonen