Vem ska styra ­Vaxholms framtid?

En liten park och några träd blir parkeringsplats. En liten strandremsa blir bostadsområde. En liten inklämd byggtomt blir stadsvillor. Ett litet friluftsområde blir affärsprojekt. En liten sjöglimt blir investeringsobjekt. En liten skärgårdsstad blir …

Utveckling säger några politiker. Lönsamt säger byggbolaget. Vision och profilering säger konsulten. Rena klippet säger exploatören. Inget att bråka om säger någon. För djävligt säger liten medborgare till sin granne.

Det där sista väcker en större fråga. Nämligen vem och vad som ska stå i centrum. Är den kommunala idé-, plan- och beslutsprocessen exklusivt till för medborgarnas bästa eller kan den lika gärna användas för någonting annat. För vad som helst?

Man blir ledsen och förtvivlad när den egna hemorten obönhörligt omvandlas till diverse mark(nads)projekt. Stadens ”utveckling” styrs av tillfälliga tyckanden från en tillfällig politisk majoritet utan tillräcklig insikt eller översikt. Vaxholms medborgare och opposition görs till rundningsmärken av taktiska skäl. Vi som bor här tvingas bekämpa förslag och stadsplaner som aldrig borde ha lagts fram.

En liten skärgårdsstad håller på att förstöras. Gör ditt val den 14 september.

Sten Wickström, Vaxholm