Vem vågar mäta luften i Bromma?

Vilken tjänsteperson i Bromma, vilket politiskt parti eller vilken organisation vågar mäta nivåerna av avgaser, buller, damm och partiklar i luften som Brommabor andas in på Drottningholmsvägen, vid Ulvsundaleden/Norrbyvägen, Bergskagsvägen och Spångavägen i rusningstrafik? Det vore intressant att veta hur mycket värre det är på dessa platser än på till exempel Hornsgatan som stadshusets anställda och förtroendevalda verkar måna så om.

Vill andas luft