DEBATT: ”Vendelsömalm undrar var styret var?”

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) tycker att S, MP och C i Haninge duckar frågorna.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) tycker att S, MP och C i Haninge duckar frågorna.
"Varför vågar inte de styrande i Haninge – S, MP och C – möta väljarna och föra dialog kring modulbostäderna? Vendelsömalmsborna bjöd in samtliga politiker i stadsbyggnadsnämnden till ett dialogmöte. Bara M och SD kom", skriver Marietta de Pourbaix-Lundin (M), andre vice ordförande i fullmäktige.

Det talas ofta om politikerförakt.

I Haninge kan vi tala om medborgarförakt från S, MP, C-styret.

När beslutet, att bygga 400 modulbostäder för nyanlända på tio olika platser togs i kommunfullmäktige i den 19 december 2016, lovade S, MP, C-styret att ha en dialog med berörda Haningebor innan man gick vidare med planerna.

”De nära 200 Vendelsömalmsbor som kom undrade naturligtvis varför ingen från S, MP eller C kom.”

Så har inte blivit fallet.

Vendelsömalmsborna tog då ett eget initiativ och bjöd in samtliga politiker i stadsbyggnadsnämnden och Vendelsömalmsbor till ett dialogmöte.

Endast representanter för M och SD kom.

De nära 200 Vendelsömalmsbor som kom undrade naturligtvis varför ingen från S, MP eller C kom.

Varför detta förakt för Haningeborna?

Hur ska Haningeborna kunna känna förtroende och tillit till de styrande politikerna, när de inte visar förtroende och tillit till Haningeborna och inte vågar ha en dialog ansikte mot ansikte?

Moderaterna röstade nej till de 400 modulboendena för nyanlända och alla följdbeslut.

Ett antal Haningeborna har tagit initiativ och samlar in namn för att få till stånd en folkomröstning för att upphäva kommunfullmäktiges beslutet 19 december 2016.

Bra initiativ!