Var det verkligen en bra jämförelse?

Arningebus
Insändarskribenten ifrågasätter jämförelsen mellan Arninge och Sao Paulo.
Insändarskribenten ifrågasätter att signaturen "Gör något!" jämför Arningeproblem med Sao Paulo.
Vad tycker du?

Svar på ”Ska vi acceptera slumområden i Täby?”.

Jag undrar hur många slumområden i Sao Paulo som signaturen ”Gör något!” har varit i?

FD SAO PAULO-BO