Vi äldre vill också lära oss

I tidningen läser vi att förskoleklasser får läsplattor. Elever i låg- och mellanstadiet har läsplattor och kan själva skaffa information på lektionerna.

Mer än varannan svensk är uppkopplad via mobil, varje skolbarn har en film­kamera i sin mobiltelefon.

Varför kostar inte kommunen på oss äldre någon kunskap om alla dessa nya medel som hjälp och kommunikation? Är det endast 6–16-åringar som får kostas på?

Jag är pensionär och skulle gärna vilja lära mig. Tänk så bra det skulle vara med en mobil om man faller och slår sig och är helt ensam.