Vi är skeptiska till tomma bibliotek

Politiken som nu drivs i Solna utformas av alliansen.

Vi i vänstern delar ut ”Kommunbladet” som vi själva skriver efter varje fullmäktigemöte. När jag delade ut blad förra gången var det en dam som ropade:

”Nej, det är samma skit!”

Så kan det kanske kännas ibland. Det är dock inte sant. Högern har på riksnivå genomfört en tyst revolution.

Genom att sänka skatterna har de minskat de pengar som vi tillsammans har att satsa på viktiga samhällsfunktioner. För att förstå hur mycket skattesänkningarna påverkat vår gemensamma ekonomi kan man jämföra med ”sex timmars arbetsdag med full lön”.

En sådan reform skulle kosta mindre än högerns skattereformer.

Det hade gett oss mer fritid, mer tid att umgås med våra barn, träna osv. Dessutom hade det gett mer jobb. Så visst gör ditt val skillnad.

Om vänstern blir ”en tung spelare” i politiken fortsätter vi jobba för reformer som på ett verkligt sätt förbättrar för människor i stället för att ständigt gynna bara de rika.

Även på kommunal nivå spelar din röst en roll. Det senaste utspelet från högern här i Solna handlar om bibliotekariefria bibliotek. Man kallar det ”meröppet” och det innebär att de med lånekort kan komma in i ett tomt bibliotek och låna själva.

Vi är skeptiska av främst tre skäl:

1. Bibliotekarier fyller en funktion. Bibliotek utan bibliotekarie är som ”lärarlösa lektioner”.

2. Bara folk över 18 år får tillgång till detta. Unga diskrimineras då personer under 18 år inte får använda den bibliotekariefria tiden. Enligt bibliotekslagen ska alla medborgare ha samma möjlighet till bibliotek.

3. Säkerhetsskäl/stöldrisk. Vad gör vi om en person blir utsatt för något brottsligt inne i det tomma biblioteket? Stöldrisken är påtaglig.

Högerns förslag till ny budget för kultur- och fritidsnämnden kritiseras av fackföreningarna som skriver i sitt senaste MBL protokoll:

”Det är som att koka soppa på en spik.” Så ta ditt ansvar, läs partiernas förslag till budget.

Din röst gör skillnad. Använd den.

Mia Fällström, ledamot i kultur- och fritidsnämnden (V)