Vi behöver en nationell Arbetsförmedling

Svar på insändaren ”Låt privata aktörer ta över Arbetsförmedlingen” den 18 december:

”Arbetsförmedlingen är dyr, ineffektiv och klarar inte att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden” skriver Simon Palme och Hanna Wagenius på Centerns ungdomsförbund. Insändaren innehåller en rad fel och missuppfattningar. Bland annat påstås att företagen saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och att handläggarna ”förmedlar i snitt 2,5 jobb till personer under 25 varje år”.

Uppgifterna är tagna ur luften. På ett år har vi nästan tre miljoner arbetsgivarkontakter och nio av tio som anlitat oss för rekrytering är nöjda med servicen. Bara i Stockholms län har arbetsgivare hittills i år anmält 185 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen och 85 000 arbetssökande, varav 15 000 ungdomar, har fått jobb.

De hävdar även att ”IF Metall har gått så långt att man startat en egen förmedling, vilket måste ses som en tydlig inkompetensförklaring av Arbetsförmedlingen.” IF Metall har förnekat att man är en konkurrent till Arbetsförmedlingen, ”snarare ett komplement”. Arbetsförmedlingen välkomnar också att flera aktörer arbetar tillsammans för att fler ska få jobb.

CUF tror att privata arbetsförmedlare som ”får betalt utifrån resultat” ska lösa arbetslösheten. Kommer de att vara lika villiga att ta sig an funktionsnedsatta, utrikes­födda, personer över 55 år och ungdomar utan gymnasieutbildning som välutbildade personer som står nära arbetsmarknaden? En majoritet av de arbetssökande tillhör någon av de först nämnda grupperna och har svårt att få jobb. Vi är övertygade om att det behövs en nationell arbetsförmedling som tar ansvar för alla arbetssökande, inte bara för dem man ”får betalt för”. Vi har en engagerad yrkeskår som lägger sin själ i arbetet med att rusta och matcha arbetssökande mot jobb.

Saknas självkritik? Nej, vi är våra hårdaste kritiker och strävar ständigt efter att förbättras. Vi välkomnar också en granskning som är byggd på fakta och inte på rena felaktigheter.