Vi behöver prata mer

Angående artiklen ”Hon fikar efter tystare miljöer” den 9 juni:

Tack Lena Adelsohn Liljeroth för att du lyfter frågan om ljudmiljön på krogar och fik. I Sverige är det svårt att hitta samtalsvänliga restauranger och kaféer. De allra flesta spelar så hög musik att det blir svårt att föra ett samtal i normal samtalston.

Vi behöver prata mer med varandra – inte mindre! Sannolikt finns det också ett samband mellan ökad stress och bullrig miljö.

Hoppas jag hörs!