Vi behöver riktig kommunrevision

Kommunrevision, vad är det? Jo, det är våra valda politiker som granskar varandra inom det kommunala självstyret. Gagnar det oss medborgare som betalar in många miljarder skattekronor till den kommunala verksamheten? Tveksamt.

Dagens system där politiker granskar varandra med ibland egna agendor eller med politiska förtecken skapar inget förtroende hos oss medborgare. Att revidera varandra kan ju innebära att man blir utan uppdrag nästa mandatperiod och vilken politiker vill det?

Det råder en stor kunskapsbrist bland oss medborgare att vi inte har en oberoende revision. Uppdrag granskning med Janne Josefsson i spetsen granskar kvitton nästan varje vecka i tv. Det märkliga är att inget egentligen händer utan misskötseln av våra skattekronor bara fortsätter år ut och år in.

Det är dags att vi alla propagerar för att det kommunala självstyret måste tåla en oberoende granskning. Precis som Inga Britt Ahlenius hävdar så behöver vi en oberoende organisation som sköter revisionen av den kommunala verksamheten.

I vårt grannland Norge finns ett system där Fylkesmannen kommer och tar kommunen i örat när den misskött sig. Det är kanske vad vi behöver?

Medborgare