Vi betalar fortfarande mer skatt än andra

Svar på insändaren ”Pensionärer får mer i plånboken” den 19 februari:

Karl Henriksson, Kristdemokraterna i Stockholm län, gratulerar oss, men vad har vi egentligen att gratuleras för? Visst har vår skatt sänkts för fjärde gången, men vi betalar fortfarande högre skatt än andra, dessutom har vår pension sänkts rejält på grund av bromsen.

Klyftan mellan arbetare och pensionär fortsätter öka lavinartat. De cirka 70 000 kronor som jag betalt i merskatt under Alliansens regeringstid, skulle jag behöva till tandläkarbesök och för en förnying av min garderob!

Visst kanske jobbskatteavdraget leder till nya jobb, men för den skull ska väl ändå inte pensionärerna ha en odräglig livssituation. Ingen tar väl ändå ett jobb bara för att de då får en lägre skatt än en pensionär? Många länder har infört jobbskatteavdrag men där har även skatten för pensionen sänkts.

Sverige är faktiskt det enda land i världen (enligt flera underökningar) där pensionärer måste betala en högre skatt än andra. Ett så skamligt förfarande att det borde vara straffbart!

Nej du Karl, du har inget att yvas över, årets skattesänkning är ändå bara som en pink i Atlanten!

Bengt Danielsson