Vi borde bli färre elever i varje klass

Jag är en elev som går i en klass med 32 elever. Jag tycker att det är för mycket. Det blir lätt väldigt rörigt i klassen och det är svårt att koncentrera sig. Många som har svårt att läsa blir lätt störda av bara några små viskningar.

Dessutom leder det till lite sämre betyg eftersom lärarna inte har tid att hjälpa alla. Om fem personer behöver hjälp och räcker upp handen så tar det kanske 5-10 minuter för den som sist räcker upp handen att få hjälp.

Har man till exempel prov och det är någon fråga som du undrar över men inte hinner få hjälp med så svarar du kanske fel på frågan och får därför lägre betyg.

Jag tycker att det var bättre i lågstadiet när vi bara var 24 elever. Då var det var bättre arbetsro i klassen, det var mindre rörigt och man behövde inte vänta lika länge om man räckte upp handen. Båda våra klasser har 32 elever. Jag tycker att det borde bli 22 elever i två klasser och 21 elever i den tredje klassen.

Jag vill även att det ska byggas fler skolor i Sollentuna så att det blir färre elever i varje klass och bättre arbetsro.

En elev i 4:an