Vi bryr oss om hela Albyområdet

Svar på insändaren ”Struntar man i oss på Albyberget?” den 19 mars:

Vi på Botkyrkabyggen värnar om våra hyresgäster och beklagar därför starkt att en av våra boende inte fått en återkoppling från oss om ett klagomål. Självklart ska det inte vara så.

Hyresgästen har handlat föredömligt genom att göra oss uppmärksamma på händelsen. I detta fall har dock ärendet inte nått fram till rätt mottagare och har därför inte kunnat åtgärdas.

Vi vill poängtera att vi arbetar aktivt på att vårda och förvalta hela vårt bestånd, oavsett hur framtiden ser ut. När det gäller Alby är vi också starkt engagerade i området och dess framtid. Som ägare av Alby centrum och förvaltare med många lägenheter i området knyter vi nu kontakter med aktörer i omgivningen för att se över hur vi ska arbeta för att göra området ännu mer attraktivt.

Jan-Erik Sandh

kundchef på Botkyrkabyggen