Vi bygger för fullt för fler pendeltåg

Svar på insändaren ”Aldrig en sittplats på tåget” den 20 maj:

Signaturen ”Hårt arbetande nattarbetare i Huddinge” skriver om svårigheterna att få en sittplats på vägen hem i morgonrusningen och undrar hur SL och ansvariga politiker bara kan se på när tågen är proppfulla av stående människor utan att förbättra läget för resenärerna.

Verkligheten är den att vi verkligen inte bara ser på utan jobbar för fullt för att kunna öka kapaciteten. I dag får det inte plats med fler tåg i rusningstid. Men med bygget av Citybanan, en 6 kilometer lång tunnel under centrala Stockholm med dubbelspår för pendeltågen, kommer det ändras. Bygget kostar cirka 20 miljarder kronor. När Citybanan invigs år 2017 kommer vi att kunna köra betydligt fler tåg och SL har därför köpt in 46 nya tågset.

Citybanan är den viktigaste satsningen, men nya spår ska också byggas längre ut i nätet, liksom nya stationer och bättre bytespunkter. Kristdemokraterna vill även ha nattrafik på pendeltågen under helgerna.

Bilden av att vi ansvariga politiker inte gör någonting är alltså helt felaktig. Det tar tid att bygga, men tätare trafik med fler sittplatser är på gång och vi kommer att fortsätta att satsa på utbyggd pendeltågstrafik.

Karl Henriksson (KD)

ledamot i trafiknämnden