Vi cyklister har lika stor rätt till vägarna

SVAR på ”Bilägare betalar en massa avgifter” den 17 december.

Stellan, två av de skatter du nämner är miljöskatter. De går alltså inte till att betala någon infrastruktur. De övriga saknar även de koppling till infrastrukturkostnader. Mervärdesskatt är nämligen inte något unikt för bilförsäljning, utan betalas för alla typer av konsumtion.

Någon ”smörjoljeskatt” finns inte överhuvudtaget. Trängselskatten betalar inte heller för vägarna, utan för att minska trafiken och stimulera människor att välja andra alternativ än bil, samt gå till utökad kollektivtrafik. Som tidigare sagts så betalas alltså all infrastruktur av alla skattebetalare, och inte specifikt av bilägare.

Cyklister, gående och alla andra, betalar därmed för såväl bilvägar som cykelvägar och gångbanor. När det gäller kommunala parkeringsavgifter så täcker de långt ifrån kostnaden för själva parkeringsplatsen. Så fort du uppför en större bostadsfastighet måste du också uppföra ett stort antal parkeringar. Den kostnaden slås sedan ut på månadsavgiften precis som allt annat.

Alla betalar alltså för parkeringen, även de som inte har någon bil. Kort sagt får alltså bilister betydligt mer än de betalar för, och resten inte alls vad de betalar för. Din slutkläm visar för övrigt på hur fruktansvärt illa behandlade cyklister blir överlag i Stockholm.

Vi som cyklar är människor som alla andra, och har betalat lika mycket för vägarna. Moraliskt har alltså cyklister rätt att ta upp lika mycket vägutrymme som bilister, men det gör vi inte.

När det sedan kommer till att köra ”olagligt” går det snabbt att konstatera via polisrapporter att bilister bryter mot lagen tiotusentals gånger oftare än cyklister. Tack för mig.

Martin W

Insändarskribenten menar att bilister får mycket mer för pengarna än övriga trafikanter.Arkivbild: Carlos montecinos

Inga rättigheter utan skyldigheter, menar skribenten

Arkivbild: åsa sommarström