Vi flyttar ut jobben

Stockholms stad växer och det är bra för hela regionen, men i dag finns en obalans i arbetsplatser i innerstaden och ytterstaden.

När staden växer är det vårt ansvar att bidra till en arbetsmarknad och ett underlag för näringslivet som är väl fördelat över hela Stockholm.

Därför har vi nu gett stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att flera förvaltningar och bolag inom staden skall flytta sina arbetsplatser med drygt 1 500 medarbetare till områden i ytterstaden.

Stockholms stad tar genom det här beslutet ett aktivt beslut för att stärka ytterstaden. När fler arbetsplatser finns i ytterstaden stärks attraktiviteten i området. Det innebär också fler möjliga kunder för lokala affärsidkare och mer liv och rörelse. Sam­tidigt utmanar vi statliga bolag, myndigheter och samhällsviktiga aktörer som banker att matcha vår satsning.

Sten Nordin (M)

finansborgarråd