Vi förföljs ständigt av exploateringen

När jag var liten blev skogen vid Helenelundsstation, ”Stationsskogen”, bortskövlad till förmån för en parkeringsplats i samband med bygget av Eriksberg. Lekplatserna i Tegelhagens skog är borta, inte ens bina kunde stoppa politikerna.

I dag är Sollentuna Centrum en betongstad, när jag växte upp så var det ett idylliskt Turebergs torg med korvgubbe i rondellen. Nu vill man totalexploatera där jag tidigare hoppats att storskövlingarna skulle utebli, men ack vad jag bedrog mig. Rösjöskolans äng i Edsberg kommer helt att försvinna och hela den planerade byggnationen av Väsjösområdet är en våldtäkt av vår unika natur, alldeles intill Naturreservatet. Jag föreslår att vi bygger på golfbanan och ängarna väster ut mot Rotebro i stället! Där behöver man inte skövla någon skog och där lär det inte finnas så mycket gifter dumpade i naturen heller.

Undrar när nästa våldtäkt av Sollentuna sker? Kanske blir det att kalla Sollentuna för Sollentunastaden?

Ann och Ove