ANNONS

Vi gamla har rätt till ett värdigt liv

ANNONS

Jag bävar för den dag då jag måste läggas in ”för förvaring” på någon vårdinrättning för äldre.

När en anhörig vistades en kort tid på en vårdinrättning för insåg jag att vården var bristfällig. Mycket beroende på, att det fanns för lite personal. Klienten var orolig på grund av sjukdomen och krävde mycket tillsyn. Men tillsynen räckte inte till. Han ramlade och bröt lårbenet och avled av sviterna.

Ska det verkligen vara så? Måste gamla och sjuka dö för att sjukvården har brist eller inte har råd att ha tillräckligt med personal och andra resurser? Ni som sitter i nämnder och styrelser med ansvar för sjukvård och omsorg – hur kan ni tillåta att vinsterna från vårdbolag anlitade av kommunen, går som bonusar till anställda som håller nere kostnader för vården?

Kan ni sova gott om nätterna? Människor far mycket illa av att inte få riktig vård. Det är väl känt? Eller?

Stora vinster placeras utomlands, skatt levereras inte till stat och kommun, vården missgynnas. Hur kan det få gå till så här? Brister i tillsynen av vårdbolag anlitade av kommunen är uppenbara både beträffande ekonomi och annan verksamhet.

Man blir mycket beklämd och upprörd av att se allt elände som gamla människor blir utsatta för i vård och omsorg. Vanvård, brist på resurser, okunnighet om äldres behov. Det bör inte finnas i välfärdens och upplysningens Sverige!

Vi äldre drabbas värst av nedskärningar, nonchalans och förnedring i vården. Ja. tyvärr är det så! Vi har all rätt att bli bemötta med respekt och att få leva ett värdigt liv på äldre dar. Tyvärr är vi långt där­ifrån!

Pensionärsföreningar var är ni? Kräv ändring nu!

ANNONS