Vi har fått bra stöd hos kommunen

Många insändare rör klagomål på olika saker i kommunen och samhället, och det är bra att den möjligheten finns. Vi vill dock här även framföra uppskattning och tacksamhet för vänligt bemötande och samarbetsvilja hos kommunens tjänste­män och politiker.

Vi är en i vintras nybildad förening, Upplands-Bro rid & körvägsförening (UBRKF), som vill verka för tillåtna, anlagda ridvägar och stigar i området Prästtorp-Eriks­berg-Örnäs och för att ryttare ska använda dessa klokt och hänsynsfullt.

I området rör sig uppemot tusentalet ryttare – privathästar, ridskolor och turridningsverksamhet. Hittills har ridning skett lite här och där, där man trott att det varit okej. Det börjar dock bli nödvändigt med struktur gällande var olika aktiviteter, såsom löpning, hundpromenader, ridning, stavgång etcetera, ska kunna utövas. Detta är nu under utredning dels hos kommunen, dels genom förfrågan om tillstånd hos olika markägare.

Tanken från UBRKF:s sida är att få till ett tydligt markerat ridvägsnät som ryttare och kuskar har tillstånd att nyttja och därigenom slippa störa andra motionärer.

Kommunen och vissa mark­ägare har i detta varit tillmötesgående och samarbetsvilliga, och det finns gott hopp om att vi tillsammans ska lyckas skapa en struktur så att alla som rör sig i området blir nöjda.

Styrelsen/UBRKF