Vi har förstärkt äldreomsorgen

Svar på insändaren ”Alliansen har satt omsorgen på svältkur” den 1 juli:

Bo Leinerdal (V) kritiserar Alliansen för att ha satt äldreomsorgen på svältkur. Det är en felaktig beskrivning med enda syfte från Vänsterpartiets sida att skrämma och skapa oro om förhållandena i äldreomsorgen.

Tvärtom har resurserna till äldreomsorgen i Järfälla över tid ökat mer än hos många jämförbara kommuner.

För 2014 gjordes en tioprocentig förstärkning av hemtjänsten som gör att Järfällas hemtjänst placerar sig i toppen i Stockholms län över mest resurser till hemtjänsten. Dessutom möjliggörs fler händer och fötter i äldreomsorgen genom Alliansens satsning på yrkesintroduktionsanställningar. 80 extra ungdomar kan anställas för att förstärka omsorgen och samtidigt få utbildning och yrkeserfarenhet. Detta har möjliggjorts genom samarbete mellan Alliansen, arbets­givare och facket.

Nöjdheten hos de som använder äldreomsorgen ligger och har under ett antal år legat på rekordnivåer. Genom ordning i ekonomin kan Nya Moderaterna och Alliansen för de kommande åren fortsätta utveckla äldreomsorgen med mer personal och medbestämmande för de äldre. Någon svältkur är det inte frågan om.

Björn Falkeblad (M), ­ordförande i socialnämnden Järfälla