Vi har i varje fall en fin rondell

Den 28 oktober kunde man läsa i Dagens Nyheter ”Så satsas det på de äldre”. Järfälla fanns varken med i listan över bästa eller sämsta kommun. Tio kommuner var namngivna på varje lista. Omsorg, som utförs av privata aktörer var inräknat.

Det är definitivt en indikation på kommunernas och de lokala politikernas ambitionsnivå för äldrevården, säger utredaren vid Socialstyrelsen. Ja, ja, Järfälla kan inte vara bäst på allt. Vi är ju duktiga på trafikrondeller. Högsta betyg av landskapsarkitekter för en av sju rondeller. Troligtvis såg de inte de sex övriga.

Guran