Min lokala hjälte

Vi har inte glömt grisarna

I vakuumet efter EU-valet har den politiska grisdebatten tvärtystnat. Men Djurens parti har inte glömt dem. Vi vill få ett slut på grisarnas lidande med hjälp av olika matpolitiska styrmedel.

Inför EU-valet blev danska grisar som får sina svansar avklippta ett centralt debattämne. Men kuperade svansar är ytterst en konsekvens av den intensiva djurhållningen. För att svensken ska kunna konsumera mer än 88 kilo kött per person och år måste djurhållningen industrialiseras och djuren förnekas sina naturliga instinkter. Svenskt griskött är i stort sett inte bättre än importerat.

Sveriges Radio Ekot presenterade 2009 Djurrättsalliansens två år långa dokumentation av närmare hundra slumpvis utvalda grisgårdar, en tiondel av Sveriges alla grisfarmer. 2013 följdes dokumentationen upp med nya undersökningar. Svenska grisar utsätts för ett omfattande, systematiskt och allvarligt lidande. På 40 procent av gårdarna hittades döda djur, många gånger inne i boxarna bland de levande.

Djurens parti accepterar inte att svenska grisar plågas. Svensk miljöpolitik bygger på miljöskatter. Samma princip bör gälla djurpolitiken. Med skattevapnet kan djurplågeriet prisas ut från matmarknaden och vandringen mot ett hållbart och växtbaserat samhälle påbörjas.

Väljs Djurens parti, den 14 september, in vår kommun kommer vi att kraftfullt verka för minskad köttkonsumtion i kommunala matsalar. Det innebär många positiva hälsoeffekter för gemene man, både med avseende på cancer och hjärtkärlsjukdomar.

Djurens parti tar alla djurs parti eftersom vi inte tycker att man ska kunna tjäna pengar på djurplågeri.

Jonas Paulsson

partiledare Djurens parti