Vi har ökat anslagen till stans bibliotek

Svar på insändaren ”Biblioteken lyfte folket ur okunskap” den 12 november:

”Ulla” är oroad över biblioteks­politiken. I Stockholm är det vi i Folkpartiet som driver både utbildnings och kulturpolitiken, och vi älskar bibliotek. För att alla människor ska ha möjlighet att göra sociala resor, utbilda och bilda sig samt frigöra tanken är biblioteken otroligt viktiga.

Vi ser till så att kultur och bibliotek finns där medborgaren är och att de når fler. Med nya bibliotekslokaler i Kista och renoveringar av både biblioteket i Tensta och i Husby så är västerort ett gott exempel. Här erbjuds dessutom framgångsrikt läxhjälp på olika nivåer och efter skoltid.

I Folkpartiets Stockholm har alla chans att studera med goda resultat och med tillgång till fri information. Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har vi successivt kunnat öka anslagen till stadens biblioteksverksamhet som stigit från cirka 223 miljoner kronor (2006) till cirka 292 miljoner kronor (2012).

För oss i västerort innebär det större möjligheter till social rörlighet, utbildning samt tillgång till den information vi behöver och den litteratur vi älskar!

Joar Forssell (FP), Tensta

ersättare kulturnämnden