Vi har omsorg om naturen

Svar på insändaren ”Ängar långt från sjön” den 19 november:

Signaturen Ove skrev om namnet på den bostadsrättsföreningen vi ska bygga, Rösjö Ängar. Vi har valt namnet då husen byggs i vad som kallas Rösjöområdet.

Ska bostadsbehovet klaras behöver vi bygga mer, men göra det varsamt särskilt vid fina naturområden. Därför utformar vi husen med omtanke om miljön och lägger stor vikt vid att bevara naturen kring dem, vilket vi hoppas att både Ove och de som väntar på bostad ska tycka om.

Heinz Paul, HSB Norra ­Stor-Stockholm