Vi kräver regler om kött från ­glada grisar

Glada grisar ger bra kött – dock inte i Danderyd! Folkpartiets ­motion om bättre djurskyddskrav vid upphandlingar av kött röstades ner i kommunfullmäktige den 4 februari av koalitionen Moderaterna, Centerpartiet och Krist­demokraterna.

Folkpartiet har i sin motion från mars 2012 föreslagit skärpta krav på djurskydd vid upphandlingar för att därigenom säkerställa en god kvalitet på köttet. Köttets ­kvalitet beror i sin tur på hur djuren har behandlats. Faktorer som påverkar köttkvaliteten är hur stor andel antibiotika och andra läkemedel som tillsatts i foder som före­byggande behandling eller vid behandling av sjukdom, utrymme för djuren att vistas på ute eller inne, bedövning inför slakt, transporttidens längd inför slakt för att nämna några krav på djurskydd, som Folkpartiet framhållit som önskvärda krav i sin motion.

Att miljön far illa av hög köttkonsumtion är känt. Det skulle vara en vinst både miljön och för människors hälsa att minska den totala köttkonsumtionen – ett mål på vägen är att säkerställa och öka kraven på djurskydd i upphandlingarna och granskningarna av dessa.

Tyvärr har Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna inte velat ta ansvaret för bättre djurskydd med motiveringen att kvalitetsgranskningen skulle kosta för mycket.

Detta stämmer inte! I själva verket har de kommuner som infört skärpta krav på djurskydd (exempelvis Sigtuna) i realiteten minskat sina kostnader.

Moderaterna pekar även på den osäkra rättssituationen men Sigtuna kommun har vunnit detta ärende i Förvaltningsrätten i en dom från förra året.

Att inte ställa höga krav på djurskyddet i upphandlingar och genomföra granskningar får inte bara till följd att djur far illa – det påverkar i sin tur köttkvaliteten i den mat som serveras till barn och ungdomar i förskola och skola samt personer på våra äldre­boenden. Vi i Folkpartiet kommer att fortsätta driva frågan!

Ewa Bergman

Folkpartiet i Danderyd

Hur djuren behandlas påverkar kvaliteten på köttet, skriver Ewa Bergman (FP).arkivfoto: Theresia Bråkenhielm

Ett mål på vägen är att säkerställa och öka kraven på djurskydd i upphandlingarna och granskningarna av dessa.