Vi kräver svar om vår träffpunkt Eternellen

Har varit pensionär i 20 år och under åren och fortfarande besökt Eternellen som låg under vårdcentralen innan den flyttades till entrén på Säbyhemmet.

Nu har jag hört att vi från PRO ska bort fån Eternellen. När Säbyhemmet i Salem centrum var klart lovade kommunledningen att den dag vi förlorade våra lokaler som Salems kommun upplåtit åt oss, skulle vi i huset där vårdcentralen ligger få disponera entrélokalen i Säbyhemmet som träffpunkt och ett hobbyrum, samt ett rum för snickeri i källaren och en liten kaffeservering som vi pensionärer skulle driva. I entréhallen möblerades det med bord och stolar där vi pensionärer och daglediga kunde träffas på förmiddagarna, måndag, onsdag och fredag klockan 9–12. I starten bildades det gårdsråd med styrelse som bestod av pensionärer från PRO, SPF och handikappsföreningar i Salems kommun. Allt har flutit lugnt och stilla tills nu.

Nu har det smugits in en oro i gemenskapen. Det har påtalats från ordföranden i gårdsrådet att vi pensionärer har blivit högljudda och stör verksamheten på Säbyhemmet. Det är väl inte en enskilds ledamot i Eternellens styrelse att driva frågan om vi skall vara kvar? Den uppgiften åligger väl socialchefen och ansvariga politiker?

Vi inom PRO och SPF samt föreningar inom inom handikapprörelsen i Salems kommun har inga egna lokaler. Vi pensionärsorganisationer bedriver inga kurser i de lokaler vi har blivit anvisade, de bedrivs i gårdsrådets och vuxenskolans regi.

Frågan är: gäller fortfarande det löfte som ordföranden i kommunstyrelsen, Lennart Kalderen (M), gav oss? Att entréhallen skulle få vara en mötesplats för pensionärer, daglediga och handikappade. Det sades också att vår närvaro skulle vara bra för de boende på hemmet, med lite liv och rörelse.

Jag har ej hört från Säbyhemmets ledning att vi varit något störande inslag i dess verksamhet.