Vi lägger pengar på sängplatser

Svar på insändaren ”De rödgröna måste ta ansvar för illegala läger” den 17 mars:

Ingen människa ska behöva bo i tältläger eller på gatan. De temporära läger som nu växer fram på stadens gator och i parker är varken säkra eller humana. Inte heller följer de stadens ordningsföreskrifter. Om detta är de flesta partier eniga.

Skillnaden är att där Moderaterna vill prioritera att lägga resurser på att ändra lagar och införa kommunala ordningsvakter prioriterar majoriteten att lägga pengarna på sängplatser. Sedan oktober har antalet platser på härbärget Vinternatt fördubblats.

Staden har också ställt i ordning en evakueringslokal som erbjuder sovplatser när polisen genomför avhysning. I stadens evakueringslokal finns personal från socialförvaltningen till hands för att informera om stadens ordningsregler och ge stöd om hur den individuella situationen kan förbättras.

Staden arbetar även aktivt för att stödja civilsamhällets olika organisationer som ger hjälp till självhjälp i det egna landet. För ingen människa tycker om att sitta på gatan med en pappersmugg i handen i främmande land. Enligt Stadsmissionen har de flesta som tigger på våra gator ett eget hem där familj väntar, därför behöver vi också arbeta för att var och en ska kunna leva sitt liv tillsammans med sina nära och kära.

Ewa Larsson (MP)

socialborgarråd

Demba Bah (MP)

gruppledare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd