Vi måste börja bete oss som civiliserade!

Vi lever i en civilisation. Det betyder att vi lever efter lagar, regler och sociala koder. Hur är det då med detta? Är vi civiliserade här i Stockholm?

När vi ska åka till ett annat land, är vi noga med att lära oss de kulturella koderna, så vi gör rätt. Vi läser guideböcker och googlar på hur man ska uppföra sig.

Men hur är vi här hemma? Många struntar i det som vår kultur är byggd av. Här är några enkla koder exempelvis:

• Att trottoaren används för fotgängare, inte cyklister och att man går på höger sida när man möter en person på trottoaren.

• Att man inte röker var somhelst och bolmar andra rakt i ansiktet.

• Att bjuda igen när du har blivit bjuden, vilket också gäller barn, om ditt barn får komma hem till en kompis och leka, så ska du se till att kompisen får komma hem till er. Det finns föräldrar som satt i system att låta sina ungar (förlåt barn) gå hem till kompisar efter skola och dagis flera gånger i veckan utan att bjuda tillbaka. Dessa föräldrar lär inte sina barn de sociala koder som är nödvändiga för att passa in i ett civiliserat samhälle. Om du av någon anledning inte skulle kunna bjuda hem ditt barns kompisar (den enda godtagbara anledningen är om du är hemlös), så får du kompensera med att ta med dom på olika aktiviteter och bjuda ordentligt!

• Att man kastar skräp på gator, spottar och kastar fimpar. • Att man plockar upp hundbajset, och har hunden kopplad (om man nu tvunget måste ha hund i stan, det är väl på gränsen till djurplågeri)

Tack för ordet.

S.B.

Att cykla på cykelbanan och inte på trottoaren är att vara civilicerad anser skribenten, som även beklagar sig över att folk kastar skräp på gatan. foto: Åsa Liljekvist

När vi ska åka till ett annat land, är vi noga med att lära oss de kulturella koderna, så vi gör rätt. Vi läser guideböcker och googlar på hur man ska uppföra sig. Men hur är vi här hemma?