Vi måste bygga mer – och på rätt ställen

I flera inlägg i Mitt i Huddinge har det konstaterats att kommunen inte får den andel av investeringar i nya vägar och ny kollektivtrafik som vår storlek berättigar till. Än så länge har inte kommunstyrelsens ordförande (M) sedan sex år tillbaka lyckats med en av sina huvuduppgifter – att övertyga beslutsfattare på nationell och regional nivå varför de ska investera i infrastruktur här. Det hämmar vår kommuns möjlighet att utvecklas och försvårar vardagslivet för många Huddingebor.

Nyligen gjorde landstingrådet Gustav Hemming (C) ett utspel som visar att Huddingemoderaterna snarare har försämrat våra chanser att få mer kollektivtrafik. Han säger att ”om ni inte bygger får ni inte lika bra kollektivtrafik” och menar att landstinget mer än tidigare ska villkora satsningar med att kommunerna vill bygga bostäder i anslutning till kollektivtrafik.

Ett av hans skräckexempel är när de borgerliga partierna i Huddinge beslutade att plocka bort möjligheten att på sikt kunna bygga bostäder på Masmoberget i direkt anslutning till tunnelbanan och den tänkta sträckningen för Spårväg syd.

De borgerliga, som styr landstinget med stöd av Sverigedemokraterna, har aviserat en mycket återhållsam investeringstakt åren framöver. Den som kan lägga ihop ett och ett förstår att Huddinge inte har stärkt sina aktier inför dessa prioriteringar.

För att kunna bevara och utveckla våra grönområden måste vi bygga tätare i de allra bästa lägena.

För att fler ska använda kollektivtrafik i stället för bil måste vi bygga mer nära tunnelbanan och pendeltåget. Risken är att den läxa vi nu får lära oss efter de borgerligas agerande kring Masmoberget blir dyrköpt.

Emil Högberg

kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Huddinge

Insändaren argumenterar för att bostäder måste byggas i anslutning till befintlig och planerad kollektivtrafik.

Risken är att den läxa vi nu får lära oss efter de borgerligas agerande kring Masmoberget blir dyrköpt.