ANNONS

Vi måste få bukt med barnfattigdomen

ANNONS

En del har svårt att tro att barn lever i fattigdom i Sverige, men tyvärr är det sant. Nio procent av barnen i Upplands Väsby lever i familjer med låg inkomststandard, enligt Barnombudsmannen. Det här betyder att nio procent av barnen i Upplands Väsby lever i familjer som har svårt att betala boende, mat och kläder. Det är dags att vi agerar och gör någonting åt det här problemet, och du kan göra mer än du tror för att hjälpa till.

På lång sikt behöver vi handlingsplaner för att ändra det som skapar barnfattigdom, såsom arbetsmarknaden och integration i samhället. För de utsatta barnen i dag kan nog detta kännas hopplöst, politiska beslut ger sällan snabb förändring. Det är här kommunen och den enskilda människan kommer in i bilden.

I dag finns det mycket som är kostsamt för en fattig familj. Det kan handla om allt från matsäck på skolutflykter till avgifter för fotbollen. Vi måste sätta gränser och skapa fler kostnadsfria möjligheter för barnen. Det är viktigt att vi ifrågasätter de skolor som kräver matsäck eller speciell utrustning till skolan trots att det inte är tillåtet. I stället bör vi uppmuntra gemensamma insamlingar så att ingen hamnar utanför.

Jag vill också belysa vikten av fria aktiviteter på till exempel fritidsgårdarna. Barn som inte har råd att medverka på aktiviteter med avgifter är i stort behov av dessa verksamheter. Därför vill jag också uppmuntra kommunen att fortsätta utvecklingen av det utbud av fria aktiviteter för barn i Upplands Väsby. Dessa hjälper att integrera fler barn i samhället samtidigt som det underlättar för familjens ekonomiska situation.

Jag anser alltså att vi med hjälp av beslutsamhet och små förändringar kan påbörja att bekämpa barnfattigdomen i Upplands Väsby. Det är en nödvändig insats i kampen för alla barns rätt att ha mat i magen och hela kläder på kroppen.

Elin N