Vi måste få tycka till innan busslinjer ändras

Landstingets trafikförvaltning låter bussföretaget Keolis ändra busslinjerna i innerstaden. Det sker utan att trafikanterna har fått möjlighet att säga sitt. Det senaste förslaget manglades fram på tjänstemannanivå under förra året och nu i januari fick politikerna i Stockholms trafiknämnd tre veckor på sig att lägga synpunkter på förslaget till ändrade bussnummer och ändrade linjedragningar. Stadsdelsnämnderna tillfrågades aldrig för det fanns inte tid.

Vi många som reser med kollektivtrafiken har bara att acceptera. Alliansen bestämmer i landstinget och dom vill inte ge vanligt folk och deras lokala förtroendevalda möjligt att granska Keolis förslag om indragen trafik eller indragna hållplatser.

Den dagen bussen försvinner är det bara att tacka och ta emot. På Söder kommer dock bussar att gå ungefär på samma gator som tidigare men med nya nummer och till nya slutstationer i norra innerstaden. Ska 55:an börja gå från Tanto via Slussen och Kungsträdgården till Sveavägen och Karolinska, eller ska det bli en ny som får nummer 57 som trafikerar Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen?

Det är inte utrett och något som vi lär få veta först den dag de nya hållplatsskyltarna är på plats, kanske i augusti.

Socialdemokraterna i Maria-Södra Station protesterar mot alliansens odemokratiska beslutsprocess och kräver att staden i fortsättningen ges tid och möjlighet att granska betydelsen av indragna busslinjer. Det berör såväl tillgängligheten som den sociala situationen i de olika stadsdelarna.

En innovation skulle också för oss söderbor vara en busslinje längs Götgatan mellan Medborgarplatsen och Skanstull. I ett så affärs- och restaurangtätt område behöver både barnfamiljer och äldre en bra busslinje med hög turtäthet och korta gångavstånd.

Urban Ryadal Maria-Södra ­station (S)-förening

Rustan Rydman Maria-Södra station (S)-förening

Beslutsprocessen kring ändringar av busslinjer är odemokratisk, anser skribenten.arkivbild

Den dagen bussen försvinner är det bara att tacka och ta emot.