Vi måste investera vinsterna i vården

Undertecknad är oroad över situationen på sjukhusen i Stockholm och tycker att det omgående måste till mer resurser.
Undertecknad är oroad över situationen på sjukhusen i Stockholm och tycker att det omgående måste till mer resurser.

Dagligen kommer larmrapporter om inställda operationer, akut brist på vårdplatser och överfulla akutmottagningar i Stockholm. I hela västvärlden har Sverige lägst antal vårdplatser per 1 000 invånare och Stockholm har den lägsta andelen. Situationen är alltså alarmerande. Speciellt med tanke på att Stockholms befolkning ökar.

Till detta kommer att det nya storsjukhuset Karolinska ska innehålla färre vårdplatser än nuvarande KS. Enligt läkarföreningen i Stockholm skulle det behövas ytterligare 400 vårdplatser direkt för att klara en god vård.

I dag utgör ca 9 procent av BNP kostnader för hälso- och sjukvård. Jämfört med många andra länder är det en låg andel. Om denna andel skulle höjas till 10 procent skulle det kunna innebära 30 nya miljarder till hälso- och sjukvård. Detta kan jämföras med att skatterna under den senaste sexårsperioden har sänkts med 170 miljarder kronor.

En del av vården bedrivs i privat regi som leder till att en del av resurserna går till vinster som ofta placeras i skatteparadis som leder till att skatt inte betalas i Sverige. År 2008 gjorde de största vårdföretagen en vinst på 3 miljarder kronor.

PRO Traneberg-Västerled anser att situationen på sjukhusen i Stockholm är mycket oroande och att nya vårdplatser omgående måste tillskapas, resurserna till hälso- och sjukvård måste öka och att de privata vårdgivarnas vinster ska återinvesteras i vården.

Eva Jacobsson

Situationen är alltså alarmerande. Speciellt med tanke på att Stockholms befolkning ökar.